Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Λογιστικές – Φοροτεχνικές υπηρεσίες

Το τμήμα λογιστικής-φοροτεχνικής υποστήριξης επιχειρήσεων και ιδιωτών αναλαμβάνει την πλήρη λογιστική υποστήριξη σε επιχειρήσεις όλων των κατηγοριών, αλλά και τη φοροτεχνική συμβουλευτική σε επιχειρήσεις και ιδιώτες. Διαθέτουμε άδεια λογιστή Α’ τάξης από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος και έχουμε τη δυνατότητα να παρέχουμε υπηρεσίες σε επιχειρήσεις από όλους τους κλάδους.

  • Λογιστική Υποστήριξη Επιχειρήσεων. Αναλαμβάνουμε την πλήρη λογιστική παρακολούθηση εταιρειών όλων των ειδών, μισθοδοσία, αντιπροσώπευση σε δημόσιες υπηρεσίες.
  • Φοροτεχνική Συμβουλευτική Επιχειρήσεων. Στο διαρκώς μεταβαλλόμενο φορολογικό περιβάλλον που αντιμετωπίζουμε τα τελευταία χρόνια, παρέχουμε αξιόπιστες φοροτεχνικές συμβουλές για επιχειρήσεις όλων των ειδών, που θέλουν να προστατεύσουν τη λειτουργία και να εξασφαλίσουν την υγιή ανάπτυξη τους.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας καθημερινά 09:00-17:00 στο 2310.466.481